Projekty úspory energií

Název projektu: Úspory energie SKROMET s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013236

Popis projektu:

Smyslem projektu je provést energeticky úsporná opatření prostřednictvím nákupu úspornějšího stroje a výměny osvětlení.

Doba realizace projektu: 17. 4. 2018 – 31. 12. 2019

 

Název projektu: Energetické úspory společnosti SKROMET s.r.o. – FVE

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011677

Popis projektu: Smyslem projektu je vybudování fotovoltaické elektrárny.

Doba realizace projektu: 1. 8. 2018 – 31. 12. 2019