Dotace

Dotace

Název projektu: Úspory energie Skromet s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013236

Popis projektu:

Smyslem projektu je provést energeticky úsporná opatření prostřednictvím nákupu úspornějšího stroje a výměny osvětlení.

Doba realizace projektu: 17.4.2018 – 31.12.2019


Název projektu: Energetické úspory společnosti Skromet s.r.o. - FVE

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011677

Popis projektu:

Smyslem projektu je vybudování fotovoltaické elektrárny.

Doba realizace projektu: 1.8.2018 – 31.12.2019